• 2019 දෙසැම්බරයේදී රාජ්‍ය බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය විසින් "2019 ජාතික බුද්ධිමය දේපල සුපිරි ව්‍යවසායන්" ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර නවෝත්පාදන හැකියාව සහ එහි බුද්ධිමය දේපල කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය සඳහා ලොන්බෙස්ට් සමූහය ඔවුන් අතර සාර්ථකව තෝරා ගන්නා ලදී.
    මෙම මාතෘකාව සලකුණු කරන්නේ ලොන්බෙස්ට් සමූහය තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදන හා බුද්ධිමය දේපළ සංවර්ධනයේ නව අවධියකට පැමිණ ඇති බවයි. දැනට ලොන්බෙස්ට් සමූහයට බලයලත් බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් 80 කට වඩා තිබේ. තවත් නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍ර 20 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තවමත් අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක පවතී. නවතම අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදන වන “එල්සීඩී ලිවීමේ බ්ලැක්බෝඩ්” 72 වන ජාතික අධ්‍යාපන උපකරණ ප්‍රදර්ශනයේදී “රන් සම්මාන නිෂ්පාදන” යන නාමය ලබා ගෙන ඇත. ලොන්බෙස්ට් සමූහය ශක්තිමත් විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ශක්තියක් ලබා ඇති අතර පසුකාලීන අධිවේගී සංවර්ධනය සඳහා ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දැමීය.

    news1
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහනේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අනාගත පාසල් පර්යේෂණ ආයතනය 2020 අප්‍රේල් 3 වන දින ලොන්බෙස්ට් එල්සීඩී බ්ලැක්බෝඩ් ඇගයීම සඳහා විශේෂ group කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම සඳහා අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන් තෝරා ගත්තේය. 

    ඇගයීම සහ නිරූපණ රැස්වීමෙන් පසුව, ලොන්බෙස්ට් එල්සීඩී බ්ලැක්බෝඩ් එහි විද්‍යාත්මක සැලසුම් සංකල්ප මගින් 2020 දී “අනාගත පාසල සඳහා පර්යේෂණ හා පර්යේෂණාත්මක සැලැස්ම” හි වැදගත් පර්යේෂණ ජයග්‍රහණයක් ලෙස පිළිගැනීමට ලක්විය. සාම්ප්‍රදායික ලිවීමේ පුරුද්ද වෙනස් නොකර දූවිලි රහිත ලිවීම, ඇස් පෙනීම, බලශක්ති ඉතිරිකිරීම, බුද්ධිමත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය, අර්ධ වශයෙන් මකා දැමීම ලොන්බෙස්ට් එල්සීඩී බ්ලැක්බෝඩ් මඟින් සිදු කරයි. එය බොහෝ ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වල දේශීය හා විදේශීය විශිෂ්ට ප්‍රති results ල ලබා දී ඇත.

    news2

අප අමතන්න

  • + 86-531-83530687
  • sales@sdlbst.com
  • පෙ.ව .8.30 - ප.ව 5:30
           සඳුදා සිකුරාදා
  • අංක 88 ගොන්ගෙයිබෙයි පාර, ජිනාන්, චීනය

පණිවුඩය